Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Concluzia Consiliului Judeţean Tulcea: Respirăm aer mai curat

Poluarea din Tulcea, cauzată în proporţie de 90% de traficul rutier
În cazul depăşirilor din anii anteriori, în cazul staţiilor de trafic TL1 - Ciuperca şi TL3 - Isaccea acestea au fost cauzate  în proporţie de 90%  de traficul auto.
Perioada în care traficul din imediata vecinătate a staţiei  TL-1 este mai aglomerat este situată în intervalul orar 7.00-9.00 şi 17.00-21.00,  cu mici variaţii în timpul sfârşitului de săptămână şi diverse evenimente ocazionale.
În cazul staţiei industriale TL2 – Transport Public, pentru o corectă identificare a cauzelor depăşirii valorii limită au fost analizate următoarele date: lista principalelor surse de poluare a aerului din zona industrial, inventarul emisiilor acestor surse (valoarea emisiilor totale, coşuri de dispersie existente, instalaţii de reţinere a poluanţilor), datele meteo, cu direcţia predominantă a vântului pe perioada depăşirii valorii limită, date de monitorizare a emisiilor de la agenţii economici din zonă. Sursa : http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Concluzia_Consiliului_Judetean_Tulcea-_Respiram_aer_mai_curat_0_673132744.html

Pollution from Batangas, caused 90% of traffic rutierÎn if any overshoot in the previous years, in the case of traffic stations-TL1-TL3 Isaccea and the Fungus they were caused in the proportion of 90% for car traffic.The period during which traffic in the immediate vicinity of the TL-1 station is the busiest zone is situated between 7.00-9.00 and 17.00-21.00, with small variations during the end of the week and various occasional events.In the case of industrial station TL2-Public Transport, for the correct identification of the causes of exceeding the limit value, the following data were analysed: the list of the main sources of air pollution from industrial emissions inventory area, these sources (total emissions abatement, baskets, plants of pollution), weather data, with the prevailing wind direction during the overshoot, limit value monitoring emissions from businesses in the area. Source: http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Concluzia_Consiliului_Judetean_Tulcea-_Respiram_aer_mai_curat_0_673132744.html

Niciun comentariu: