Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

MELPOMENE TERPSICHORE PREMIERA LA TEATRUL JEAN BART

PREMIERĂ
MELPOMENE TERPSICHORE
Adaptare după Eschil, Sofocle, Eupiride, Jean-Paul Satre

MELPOMENE – TERPSICHORE (muza tragediei - muza dansului) este titlul noii premiere a Teatrului ”Jean Bart” Tulcea, în regia și coregrafia semnate de Oana –Lavinia PISAROGLU. Cadrul ...mistic în care vă introduce scenografia spectacolului este realizat de Elena ORBOCEA. O fuziune de muzica, dans, text dramatic, lumina și culoare.
Încă de la începuturile sale, TEATRUL ANTIC aduce în centrul atenției serbările consacrate zeului Dionysios.
Tragedia a fost genul cel mai apreciat și care s-a dezvoltat în timp.
Prin această propunere de proiect, noi aducem într-un aer proaspat ,,stilizat”, parfumul acelor vremuri prin trei dintre cele mai cunoscute scrieri: ANTIGONA, MEDEEA și ELECTRA. Trei povești într-una singură, patru părinți ai teatrului: Eschil, Sofocle, Euripide, Sartre, un text reașezat în pagină de către Mihai GĂLĂȚAN, pentru a ajunge ușor la publicul nostru.
ANTIGONA a fost numită de Hegel “modelul perfect al tragediei“.Ea cutremură o lume construită din tipare înguste, dominând acțiunea prin puterea pasiunii sale.
MEDEEA situată între iubire și ură, trece pragul normalității, către nebunie, ajungând la sacrificiul suprem.
ELECTRA - personaj mânat de un puternic sentiment al datoriei și al dreptății.
Actorii Teatrului “Jean Bart “ vă propun o viziune nouă asupra teatrului antic la limita dintre teatru și dans.

Distribuția:
Vlad Matei AJDER
Mihai GĂLĂȚAN
Claudia NISIPAȘU
Oana Lavinia PISAROGLU
Paula PRODAN
Costel ZAMFIR
Regia și coregrafia: Oana Lavinia PISAROGLU
Scenografia: Elena ORBOCEA
Adaptare text: Mihai GĂLĂȚAN
Un spectacol de teatru-dans

Preț bilete:
Categoria I - 15,75 lei
Categoria a II-a - 10,50 lei
Redus (elevi, studenți, pensionari, şomeri) - 8,40 lei
Grup de minim 10 elevi – 6.30 lei
Telefon Agenţia de Bilete 0240.532.115 SURSA :  https://www.facebook.com/events/346271218776674/PREMIERE
Terpsichore MELPOMENE
Adapted from Aeschylus, Sophocles, Eupiride, Jean-Paul Satri

MELPOMENE - Terpsichore (muse of tragedy - the muse of dance) is the title of the new pool Theatre "Jean Bart" Tulcea, directed and choreographed by Oana-Lavinia PISAROGLU signed. The ... mystical scenery you enter the show is performed by Elena ORBOCEA. A fusion of music, dance, dramatic text, light and color.
Since its inception, the Antique Theatre spotlight on the celebrations dedicated to the god Dionysios.
The tragedy was like the most appreciated and developed over time.
Through this proposed project, we bring in a fresh, stylized "scent that time by three of the most famous writings: Antigone, Medea and Electra. Three stories in one, four parents of theater: Aeschylus, Sophocles, Euripides, Sartre, text by Michael Page restored in GĂLĂŢAN to easily reach our audience.
ANTIGONE was Hegel called "the perfect model of tragedy." She shakes a world built of narrow patterns, dominating the action with the power of his passion.
MEDEA lies between love and hatred, enters the normality, the madness, reaching the ultimate sacrifice.
ELECTRA - character driven by a strong sense of duty and justice.
Actors Theatre "Jean Bart" offers a new vision of the ancient theater at the boundary between theater and dance.

distribution:
Vlad Matthew AJDER
Michael GĂLĂŢAN
Claudia NISIPAŞU
Lavinia Oana PISAROGLU
Paula PRODAN
Costel ZAMFIR
Directed and choreographed by: Lavinia Oana PISAROGLU
Production Designer: Elena ORBOCEA
Adapted by: Michael GĂLĂŢAN
A dance theater

Ticket Price:
Category I - 15.75 lei
Category II - 10.50 lei
Reduced (students, pensioners, unemployed) - 8.40 lei
Minimum group of 10 students - 6.30 lei
Cheap Phone 0240.532.115 Agency Source: https://www.facebook.com/events/346271218776674/

Niciun comentariu: