Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Sfaturi din partea pompierilor pentru perioada de vară

Pentru a preveni un incendiu:

- nu fumaţi în pat şi nu aruncaţi conţinutul scrumierelor în coşurile de gunoi;

- nu utilizaţi în încăperile de cazare aparate cu gaze ori cu lichide inflamabile sau orice  echipament pentru preparat sau încălzit hrana;

- nu modificaţi nicio instalaţie electrică; pentru orice defecţiune constatată la acestea apelaţi la serviciile specializate ale hotelului, pensiunii, etc.

- nu adormiţi cu echipamente electrice în funcţiune.

Pentru a vă asigura evacuarea în caz de pericol:

- imediat după instalare, cunoaşteţi bine etajul unde sunteţi cazaţi;

- orientaţi-vă îndeosebi unde sunt amplasate scările de evacuare, parcurgându-l cel puţin   o dată până la ieşirea în exterior;

- întrebaţi la recepţie care este semnalul de evacuare în caz de pericol. sursa , detali :

To prevent a fire:

- Do not smoke in bed and throw the contents of ashtrays in rubbish bins;

- Not used in rooms with gas appliances or accommodation with flammable liquids or hot food preparation or equipment;

- Does not change any electrical installation, for any defects are discovered in this specialized call the hotel, pension, etc..

- Not sleeping with the operation of electrical equipment.

To ensure disposal in an emergency

- Immediately after installation, floor well know where you are staying;

- Target your particular outlet where stairs are located by going through it at least once to exit to the outside;

- Ask at reception which is the signal for evacuation in case of danger. source, details:

Niciun comentariu: