Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Feriţi-vă de tâlhari! Nouă sfaturi din partea poliţiştilor

Dincolo de eforturile depuse de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea, rezultatele optime pot fi obţinute şi prin implicarea tututor cetăţenilor de la nivelul judeţului cu respectarea unor măsuri minime de prevenire precum:
-    Manifestaţi atenţie asupra bunurilor şi persoanelor din jurul dumneavoastră.
-    Instruiţi-vă copii să nu poarte telefonul mobil la vedere atunci când se deplasează pe stradă, iar la şcoală să nu îl lase nesupravegheat.
-    Dacă se încearcă smulgerea bunurilor persoanele, acţionaţi prompt şi alertaţi persoanele din imediata apropiere.
-    Dacă observaţi că sunteţi urmăriţi, traversaţi strada pentru a vă confirma suspiciunile, iar dacă vă simţiţi în nesiguranţă, deplasaţi-vă prin zone intens circulate, chiar dacă acest lucru presupune schimbarea traseului şi solicitaţi ajutorul cetăţenilor din preajmă.
-    Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice de către indivizi care oferă spre vânzare diverse produse, de obicei mai ieftine;
-    Nu vă lăudaţi persoanelor necunoscute cu banii sau valorile pe care le aveţi asupra dumneavoastră sau acasă.
-    După lăsarea întunericului este bine să evitaţi deplasările şi plimbările pe alei neiluminate, izolate şi necirculate, pasaje subterane, parcări, locuri unde se află baruri şi să nu vă expuneţi la vedere bijuteriile sau alte obiecte de valoare.
-    Nu consumaţi în mod excesiv băuturi alcoolice în localuri publice deoarece puteţi deveni victime în astfel de împrejurări.
-    Opuneţi rezistenţă numai dacă integritatea dumneavoastră fizică nu este pusă în pericol. În caz contrar, renunţaţi la obiectele pretinse de infractor. detalii sursa : http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Feriti-va_de_talhari-_Noua_sfaturi_din_partea_politistilor_0_765523487.html

Beyond the efforts of representatives Tulcea County Police Inspectorate, optimal results can be obtained by involving To all citizens of the county in compliance with minimum preventive measures such as:

- Paying attention to goods and people around you.

- Instruct your children not to carry mobile phone when traveling to the street and at school will not leave him unattended.

- If you try pulling those goods, act promptly and alerted people nearby.

- If you notice that you are followed, cross the street to confirm your suspicions, and if you feel unsafe, go through high traffic areas, even if this means changing the route and seek help citizens around.

- Do not get drawn into the dark places by individuals offering for sale various products usually cheaper;

- Do not praise those unfamiliar with money or values ​​you have your or home.

- After dark is better to avoid trips and walks on unlit alleys, isolated and uncirculated, underpasses, parking places are bars and do not expose to view jewelry or other valuables.

- Do not drink excessive alcohol in public places because you can become victims in such circumstances.

- Only if you resist your physical integrity is not jeopardized. Otherwise, discard the items alleged crimes. Details Source: http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Feriti-va_de_talhari-_Noua_sfaturi_din_partea_politistilor_0_765523487.html

Niciun comentariu: