Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Rowmania Fest 2012


După ce anul trecut s-a desfășurat prima ediție a festivalului Rowmania, anul acesta organizatorii ne așteaptă la ediția a doua.
 Programul Evenimentului :

Sâmbătă, 1 septembrie

12:00 - 12:30 Deschiderea oficială a festivalului (Faleză)
- Trei campioni olimpici români ai sportului cu vâsle - Ivan Patzaichin, Vasile Dîba și Toma Simionov - vor face o demonstraţie de „tras la rame“ în canotcă, pe Dunăre, pe traseul Şantierul Naval – Pontonul Festivalului (Pontonul Administrației Portului Tulcea). Cursa va fi urmărită de la nivelul apei și transmisă video în direct. (Faleză-Ponton)
- Cuvânt de deschidere (Faleză-Ponton)
12:30 - 13:00 Deschiderea oficială a Târgului proiectelor de investiţii sociale în dezvoltarea durabilă în Delta Dunării (pe Faleză, în dreptul ARBDD)
Târgul proiectelor va fi deschis vizitatorilor în perioada 1 - 2 septembrie, între orele 10:00-18:00. Participă peste zece organizaţii nonguvernamentale şi instituţii care derulează proiecte de dezvoltare durabilă cu impact în zona Deltei, proiecte de realizare infrastructură și de promovare a turismului lent etc.
12:00 - 18:00 Slow Fish - Demonstrații culinare cu preparate din pește (Faleză)
13:30 - 16:30 Danube Connection - Concurs internațional de vâslit în canotci de 10+1 locuri – COMPETIȚIE ECHIPE TULCEA (lacul Ciuperca)
(concurează echipe formate din: reprezentanți ai instituțiilor din Tulcea și ai companiilor private locale, jurnaliști, artiști și amatori ai sportului cu vâsle, echipa Rowmania condusă de Ivan Patzaichin etc.)
16:00 – 19:00 Întâmpinarea participanţilor la Tour International Danubien (TID) (Faleză - Ponton)
- Peste 100 de participanți la TID vor sosi sâmbătă la Tulcea, pentru 2 zile. De aici vor pleca în cea mai spectaculoasă etapă din tur (Tulcea / Murighiol / Sfântu Gheorghe).
- Cele mai interesante bărci vor fi expuse într-o zonă specială.
- TID este un proiect internaţional, demarat acum 50 de ani. Echipele din ţările riverane Dunării şi din alte colţuri ale lumii vâslesc aproximativ 2516 km, de la izvoare până în Deltă (Ingolstadt, Germania – Sfântu Gheorghe, România). (Detalii pe www.tidromania.ro).
16:00 – 18:00 Spectacolul Comunităţilor Locale I (Faleză-Scenă)
Promovarea diversităţii etnice, lingvistice şi culturale a minorităţilor din Dobrogea de Nord. Fiecare comunitate locală va prezenta un moment artistic (ansambluri de muzică şi dans) de aproximativ 15 minute.
16:30 - 18:30 Masă rotundă cu tema “Inovare în dezvoltare rurală în Delta Dunării“ (Hotel Esplanada)
Subiecte:
• Turism responsabil: Rowmania, un proiect pilot; importanța unei infrastructuri de turism coerente și funcționale; avantaje pentru comunitate și beneficii pentru turiști
• Acțiunea LEADER, prezentarea celor 5 GAL-uri din județul Tulcea și a planurilor de dezvoltare locală, sprijinul PNDR pentru asociere
(masă rotundă organizată de Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 împreună cu Biroul Regional Brăila al USR RNDR, autorități județene și locale, organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice, media)
19:00 Festivitatea de premiere Concurs 10 + 1 (Competiţia Tulcea) și TID (Faleză - Scenă)
20:30 - 22:00 Concert Rock`n` Row – BANDIDOS (Faleză-Scenă)
Proiecţie de film (Piaţa Civică)

Duminică, 2 septembrie

10:00 - 18:00 Târgul proiectelor de investiţii sociale în dezvoltarea durabilă în Delta Dunării (pe Faleză, în dreptul ARBDD)
Participă peste zece organizaţii nonguvernamentale şi instituţii care derulează proiecte de dezvoltare durabilă cu impact în zona Deltei, proiecte de realizare infrastructură și de promovare a turismului lent etc.
11:00 - 12:30 Concert al Fanfarei Valurile Dunării din Galaţi (Faleză-Ponton)
11:00 - 18:00 Slow Fish - Demonstrații culinare cu preparate din pește (Faleză)
12:00 - 13:00 Competiţia pescărească “Ivan Patzaichin” - concurs de vâslit în canotcă, pe Dunăre,
între echipele din localităţile Deltei (Plecare: Pontonul Festivalului, Startul: Mila 36, Sosire: Pontonul Festivalului).
13:00 Festivitatea de premiere a câştigătorilor Competiţiei “Ivan Patzaichin” (Faleză-Scenă)
15:00 –16:30 Danube Connection - Concurs internațional de vâslit în canotci de 10+1 locuri - COMPETIȚIE ECHIPE VIENA, BRATISLAVA, BUDAPESTA, TULCEA, TID (lacul Ciuperca)
- Echipa din Budapesta va fi însoțită de marele campion al Ungariei la canoe - Wichmann Tamás (etern rival sportiv al lui Ivan Patzaichin).
17:00 – 19:00 Spectacolul Comunităților Locale II (Faleză-Scenă)
17:30 Festivitatea de premiere - Danube Connection - Concurs internațional de vâslit în canotci de 10+1 (Faleză-Scenă)
20:00 – 23:00 Concert Rock`n` Row – PARTIZAN (Faleză-Scenă)
Proiecţie de film (Piaţa Civică) detalii sursa orasul-tulcea.ro  http://www.orasul-tulcea.ro/eveniment/rowmania-fest-2012.html 
 Detalii găsiți și pe site-ul oficial http://rowmania.ro/          

 After last year's first festival was held Rowmania this year organizers expect our second edition.

 
Event Program:Saturday, September 112:00 to 12:30 The official opening of the festival (Cliff)- Three Romanian Olympic champions of the sport of rowing - Ivan Patzaichin, Basil Diba and Thomas Simionov - will be a demonstration of "cast frame" in canotcă, on the Danube route Shipyard - Festival Pier (Pier Administration Tulcea). The race will be followed by the water and live video. (Cliff-Ponton)- Opening (Cliff-Ponton)12:30 p.m. to 1:00 p.m. The official opening of the fair social investment projects in sustainable development in the Danube Delta (on Cliff, opposite ARBDD)Fair projects will be open to visitors from 1 to 2 September, between 10:00-18:00. Participate ten NGOs and institutions performing impact sustainable development projects in the Delta, making infrastructure projects and tourism promotion so slow.12:00 p.m. to 6:00 p.m. Slow Fish - fish culinary demonstrations (Cliff)1:30 p.m. to 4:30 p.m. Danube Connection - international rowing competition in canotci 10 +1 seats - TULCEA TEAM COMPETITION (Fungus Lake)(Competing teams of: representatives of Tulcea and the local private companies, journalists, artists and amateur sport rowing team led by Ivan Patzaichin Rowmania etc.).4:00 p.m. to 7:00 p.m. Tour International Danube Welcoming participants (TID) (Cliff - Ponton)- Over 100 participants will arrive Saturday in Tulcea TID for 2 days. From here they go to the most spectacular stage of Tour (Tulcea / Murighiol / St. George).- The most interesting boats will be exhibited in a special area.- TID is an international project, started 50 years ago. Teams Danube countries and other parts of the world paddling about 2516 km from its source to the Delta (Ingolstadt, Germany - Saint George, Romania). (Details on www.tidromania.ro).4:00 p.m. to 6:00 p.m. show Local Communities I (Cliff-Scene)Promotion of ethnic, linguistic and cultural minorities in Northern Dobrogea. Each local community will present an artistic moment (music and dance ensembles) of about 15 minutes.4:30 p.m. to 6:30 p.m. Roundtable on "Innovation in Rural Development in the Danube Delta" (Esplanade Hotel)Topics:• Responsible Tourism: Rowmania, a pilot project, the importance of a coherent and functional tourism infrastructure, community benefits and benefits for travelers• Action LEADER LAGs present the 5 Tulcea county and local development plans, support for RDP Association(Ivan Association Roundtable Patzaichin - Mile 23 with the USR NRDN Braila Regional Office, county and local authorities, NGOs, public institutions, media)Contest Award Ceremony 7:00 p.m. 10 + 1 (Tulcea competition) and TID (Cliff - Scene)8:30 p.m. to 10:00 p.m. Concert Rock `n` Row - Bandidos (Cliff-Scene)Film projection (Civic Square)Friday, September 210:00 a.m. to 6:00 p.m. fair social investment projects in sustainable development in the Danube Delta (on Cliff, opposite ARBDD)Participate ten NGOs and institutions performing impact sustainable development projects in the Delta, making infrastructure projects and tourism promotion so slow.11:00 to 12:30 Concert Fanfare Waves of the Danube in Galati (Cliff-Ponton)11:00 a.m. to 6:00 p.m. Slow Fish - fish culinary demonstrations (Cliff)12:00 p.m. to 1:00 p.m. Fish competition "Ivan Patzaichin" - in canotcă rowing competition on the Danube,Delta teams from villages (out: Pier Festival Start: Mila 36, ​​Arrival: Pier Festival).Award Ceremony 1:00 p.m. winner of "Ivan Patzaichin" (Cliff-Scene)3:00 p.m. -16:30 Danube Connection - international rowing competition in canotci 10 +1 seats - TEAM COMPETITION Vienna, Bratislava, Budapest, Tulcea, TID (Lake fungus)- Budapest team will be accompanied by the great champion of the canoe Hungary - Tamás Wichmann (Ivan's eternal rival sports Patzaichin).5:00 p.m. to 7:00 p.m. show Local Communities II (Cliff-Scene)Award Ceremony 5:30 p.m. - Danube Connection - international rowing competition in canotci 10 +1 (Cliff-Scene)8:00 p.m. to 11:00 p.m. Concert Rock `n` Row - Partisan (Cliff-Scene)Film projection (Civic Square) more power
source details http://www.orasul-tulcea.ro/eveniment/rowmania-fest-2012.html  
Details can be found on the official website and source details http://rowmania.ro/

Niciun comentariu: