Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Tu ce prieteni ai fii atent de obicei citeste si invata ...

Vă amintiţi de Caza? Colegul meu de cameră cu care mă înţelegeam aşa bine acum un an...Ei bine acum nu ne mai înţelegem deloc. Ba mai mult a fugit din cameră şi nu ştiu când/dacă va reveni. Marţi, 11 ianuarie am plecat la iaşi să rezolv nişte probleme. Am trecut şi pe acasă şi m-am întors în Galaţi Joi seara. Pe la orele 23 când m-am culcat aveam în portofel vreo 340 Ron (nu mă laud cu asta şi nici nu port de obicei atâţia bani; acum aveam fiindcă 230ron erau pentru plata căminului).

Vineri dimineaţa nu mi-am verificat banii ci m-am trezit şi m-am apucar de scris. Pe la ora 15.30 am ieşit în oraş. Am ajuns până în Micro19 (pentru cei din Iaşi: distanţa e echivalentă cu distanţa dintre Moldova Mall şi cartier Alexandru dacă mergi cu 28) şi când să scot banii să achit ceva..surpriză: portofelul meu conţinea nicI mai mult nici mai puţin de 1leu. Am pornit fulger spre cameră (cu autobuzul) şi am încercat să îl sun...nimic! La telefon nu răspunde, şi dispăruse din cameră.

Am observat că nici cardul meu nu era pus aşa cum îl lăsasem, în portofel..aşa că am tras o fugă la bancă. Altă surpriză: card blocat pe motivul introducerii PINului greşit de prea multe ori. Am intrat în bancă şi am vorbit cu un angajat care, după ce mi-a cerut buletinul mi-a spus ce sold am: din fericire exact cât lăsasem, deci nu a reuşit să treacă.

Am revenit în cameră, am sunat administratorul (doamna Administrator terminase programul la 16.30) şi i-am expus problema. Nu e prima oară când sunt scandaluri şi el e la mijloc, aşa că dânsa a dedus la cine mă refer când am zis "colegul de cameră". Am vorbit şi cu poliţia campus (care la ora 17 era absentă..am aşteptat până la ora 22 ca să am cui mă adresa). Acum aştept...să revină în cameră..dacă mai revine. Omul e dator la tot palierul..e dator şi colegilor de la alte etaje..ba probabil nu există persoană care să îl cunoască şi căreia să nu îi datoreze bani.

În fine...ăsa e dragul de Cazacencu Daniel: dacă îl vedeţi feriţi-vă buzunarele!

Text preluat din articolul: http://raduclapa.blogspot.ro/2011/01/caza.html?spref=fb#ixzz24ufaLWxf
scris de Radu Clapa
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Share Alike

Caza remember? My roommate that I understand so well last year ... Well now we do not understand at all. Moreover fled the room and do not know when / if you return. Tuesday, January 11th I went to Iasi to solve some problems. I went and I came back home in Manchester Thursday evening. At about 23 when I had the wallet lying about 340 Ron (not brag with it and I'm usually not much money and now I had to pay for 230ron home).
Friday morning I checked no money but I woke up and I was gripping writing. Around 15:30 we went into town. We arrived to Micro19 (for those of Iasi distance is equivalent to the distance between Moldova Mall and neighborhood Alexandru if you go to 28) and when to get the money to pay for something .. surprise my wallet contained no more and no less than 1leu . I turned the camera flash (bus) and tried to call ... nothing! The phone does not respond, and disappeared from the room.
I noticed that my card was not set as I had left it in the wallet .. so I pulled a run on the bank. Another surprise: the introduction pin card stuck on the ground too often wrong. I entered the bank and spoke with an employee who, having asked for ID told me that I sold: exactly how fortunately had left, so I managed to pass.
I returned to the room, I called the manager (Mrs. Administrator program finishes at 16.30) and I exposed the problem. It's not the first time when scandals and he's in the middle, so she deducted from who I mean when I say "roommate". I talked to campus police (who at 17 was absent .. I waited until 22 to whom I address myself). Now wait ... come back .. if there is room. Man owes to all tier .. owes and colleagues from other floors .. perhaps there is no person to know and not owe money.
Finally ... That's sake Cazacencu Daniel: If you see pockets beware!

Niciun comentariu: