Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Peste o sută de alocaţii pentru susţinerea familiei au fost suspendate

In Tulcea a fost dispusă măsura suspendării pentru un număr total de 126 dosare, respectiv pentru 118 dosare ca urmare a verificărilor efectuate administrativ şi opt dosare ca urmare a verificărilor efectuate la domiciliu. De asemenea, la nivelul judeţului Tulcea a fost dispusă măsura încetării pentru un număr de 36 dosare, ca urmare a verificărilor efectuate la domiciliu. Alocaţia pentru susţinerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.   Acordarea acestei alocaţii are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii. Beneficiază de alocaţia pentru susţinere familiile formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, dar si familiile formate din persoane singure şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora şi care locuiesc împreună denumite familii monoparentale. detalii , sursa : http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Peste_o_suta_de_alocatii_pentru_sustinerea_familiei_au_fost_suspendate_0_785321632.html

In Tulcea was willing suspension measure for a total of 126 cases, 118 cases respectively as a result of administrative verifications and eight cases as a result of checks carried out at home. Also at county level was the measure of termination for a number of 36 cases as a result of checks carried out at home. Family support allowance is a form of support for low-income families with growing and caring for children aged up to 18 years. Granting this allowance is intended to complement income families to ensure better conditions for growth, care and education and stimulate attendance by school-age children, who are in the care of low-income families, a form of education courses, organized under the law.
Receive support allowance for families of husband and wife and their dependent children who live together, and families of single persons and their dependent children who live with single parents called. details, source: http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Peste_o_suta_de_alocatii_pentru_sustinerea_familiei_au_fost_suspendate_0_785321632.html

Niciun comentariu: