Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Ziua Poliţiei, serbată la Tulcea prin avansări în grad şi competiţii sportive

Ziua Poliţiei Române se sărbătoreşte la 25 martie. Motivaţia pentru care Poliţia Română îmbracă haine festive în această zi se regăseşte în istorie în timpul domniei lui Dimitrie Ghica care a înmânat în anul 1822 Marelui Agă Mihăiţă Filipescu steagul Agiei legalizând funcţionarea acestei instituţii. Steagul Agiei din 1822 era confecţionat din mătase de culoare galbenă şi de forma dreptunghiulară. Pe una din feţe era pictat un chenar având în mijloc o ghirlandă, ambele din aur. Ghirlanda era timbrată cu o coroană princiară având încrucişate: buzdugane, drapele, lănci, săbii, puşti, iar sub ghirlandă se afla o balanţă. Pe cealaltă faţă a steagului era pictată Maica Domnului şezând pe tron înaintea îngerului ce-i aducea vestea cea bună (Buna Vestire).

Înmânarea la 1822 a Steagului Agiei s-a luat ca moment de referinţă pentru sărbătorirea Zilei Poliţiei Române, data de la care, anul acesta, se vor împlini 190 ani. Sursa : http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Ziua_Politiei-serbata_la_Tulcea_prin_avansari_in_grad_si_competitii_sportive_0_668933202.html

Romanian Police Day is celebrated on March 25. Motivation for the Romanian Police dressed in festive clothes on this day in history is found in the reign of Demetrius Ghica who presented in 1822 Grand Aga Mihăiţă Filipescu Agia legalizing flag operation of this institution. Agia flag of 1822 was made of yellow silk and rectangular. On one side was painted a frame means having a garland, both gold. Garland was stamped with a princely crown with cross: mace, flags, lances, swords, rifles and sub wreath is a balance. On the other side of the flag was painted Virgin Mary sitting on the throne before the angel who brought him the good news (the Annunciation). Awarding the 1822 Flag Agia was taken as reference point for the Romanian Police Day celebration, the date on which this year will celebrate 190 years. Source: http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Ziua_Politiei-serbata_la_Tulcea_prin_avansari_in_grad_si_competitii_sportive_0_668933202.html

Niciun comentariu: