Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Ce trebuie să faceţi pentru a obţine indemnizaţia de şomaj şi care sunt beneficiile statutului de şomer

Cum te înscrii în rândul şomerilor
Absolvenţii care doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă se pot înregistra la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza teritorială unde îşi au domiciliul/ reşedinţa. Actele necesare pentru înregistrare: carte de identitate (copie),  adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea că este apt de muncă, actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi copie.
Absolvenţii care se află în evidenţa agenţiei judeţene pentru ocupare a forţei de muncă din raza de domiciliu/ reşedinţă şi care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ, într-o perioadă de 60 de zile, pot depune următoarele documente pentru a primi indemnizaţia de şomaj: actul de identitate - original şi copie,  actele de studii şi alte calificări - original şi copie, certificatul de naştere - original şi copie, certificatul de căsătorie - original şi copie (dacă este cazul),  adeverinţa medicală -din care să rezulte că este apt(a) de muncă,  declaraţie pe proprie răspundere că nu urmează o formă de învăţământ, dovada că s-au înregistrat în evidenţele A.J.O.F.M. sau adeverinţa eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrarea în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legi,  acte eliberate de organele financiare teritoriale - din care să rezulte că nu realizează venituri. Sursa , Detalii :  http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Atentie-absolventi-_Ce_trebuie_sa_faceti_pentru_a_obtine_indemnizatia_de_somaj_si_care_sunt_beneficiile_statutului_de_somer_0_722927819.html

How do you register to become unemployed
Graduates who want support in finding a job may be registered with the county for employment in the jurisdiction where they reside / resided. Documents for registration: ID card (copy), certificate from your GP, provided that is able to work, the act of leaving that form of education, original and copy.
Graduates who are county agency employment records of workers from the area of domicile / residence and could not get a job after graduating from an educational institution in a period of 60 days, submit the following documents to receive unemployment benefits: ID - original and copy documents and other study skills - original and copy of birth certificate - original and copy of marriage certificate - original and copy (if applicable), medical certificate - showing fit (a) employment, self-declaration is not a form of education, that they were recorded in the CEA or certificate issued by the supplier of specialized services to foster employment, date of registration certifying the person's own records, if the person was in the mediation for employment in a specialized service provider to boost employment work, accredited or notified under laws, acts issued by local financial bodies - showing that income. Source details: http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Atentie-absolventi-_Ce_trebuie_sa_faceti_pentru_a_obtine_indemnizatia_de_somaj_si_care_sunt_beneficiile_statutului_de_somer_0_722927819.html

Niciun comentariu: