Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Programul Festivalului „Peştişorul de Aur“


La acest eveniment internaţional au participat peste 1200 copii din lume. Festivalul a devenit şi o rampă de lansare pentru formaţiile artistice nou înfiinţate, ştiut fiind că la „Peştişorul de Aur” nu sunt acceptate improvizaţia sau aşa–zisul „folclor nou”, iar standardele calitative sunt hotărâtoare.

„În acest sens se poate afirma că festivalul a devenit şi o adevărată şcoală unde se cultivă respectul necondiţionat faţă de autentic, de ceea ce au creat ţăranii - părinţii omenirii“, spune Ştefan Coman, organizator.

Şi în acest an spectacolele vor avea loc în trei zone ale municipiului Tulcea: în centrul oraşului (Piaţa Civică), dar şi în Piaţa Neptun, respectiv în Piaţa Veche. Este modalitatea prin care organziatorii vor ca folclorul să fie adus cât mai aproape de locuitorii municipiului Tulcea.

Miercuri, 8 august 2012, Piaţa Civică:

Tulcea – „Doruleţul“, Harghita, Constanţa, Serbia, Timiş, Botoşani, Slovacia, Muntenegru, Republica Moldova;

Joi, 9 august

Piaţa Civică- 19.30

Tulcea – Casimcea, Maramureş, Tulcea – Niculiţel, R. Macedonia, Suceava, Turcia, Mureş, Bulgaria, Olt.

Piaţa Vest – 19.00

Timiş, Braşov, Harghita, Muntenegru, Georgia

Piaţa Neptun - 19.00

Bosnia şi Herţegovina, Botoşani, Slovacia, R. Moldova, Vaslui

Vineri, 10 august 2012

Piaţa Civică – 19.30

Tulcea – Sarighiol de Deal, Tulcea – Luncaviţa, Covasna, Vaslui, Bosnia şi Herţegovina, Braşov, Botoşani, Georgia

Piaţa Vest – 19.00

Suceava, Bulgaria, Olt, R. Macedonia

Piaţa Neptun – 19.00

Maramureş, Turcia, Mureş, Covasna, Serbia

„De la bun început organizatorii festivalului şi-au propus ca, prin accesul liber al tuturor iubitorilor de folclor la serbările de spirit, să se cultive gustul publicului pentru frumos, autentic şi tradiţie. Din punct de vedere turistic, am dorit să le facem cunoştinţă tuturor participanţilor cu frumuseţilor acestui loc unic în lume: Delta Dunării. Acum , la cea de a XX-a ediţie a festivalului, dorim ca evenimentul să fie pentru toată lumea o mare sărbătoare“, a mai adăugat Ştefan Coman. detali, sursa : http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Programul_Festivalului_-Pestisorul_de_Aur_0_748125300.html

FOTO „Peştişorul de aur“, la ediţia XX  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.254307661257222.64152.100000339702992&type=3


At this international event attended by over 1200 children in the world. The festival became a springboard for new artistic companies established, noting that the "Golden Fish" are not supported improvisation or so-called "new folk" and quality standards are crucial.

"In this sense we can say that the festival has become a real school where unabashed cultivation of genuine respect for what they created peasants - parents of mankind," says Stephen Coman, organizer.This year the performances will take place in three areas of the city of Tulcea city center (Civic Square), and Neptune Square, Old Square respectively. Is how the folklore organziatorii will be brought closer to people Tulcea.

Wednesday, August 8, 2012, Civic Square:

Tulcea - "Doruleţul", Harghita, Constanta, Serbia, Timis, Botosani, Slovakia, Montenegro, Moldova;

Thursday, August 9

Civic Square, 19.30

Tulcea - Casimcea, Maramures, Tulcea - Niculiţel, R. Macedonia, Suceava, Turkey, Mures, Bulgaria, Olt.

Market West - 19.00

Timis, Brasov, Harghita, Montenegro, Georgia

Neptune Square - 19.00

Bosnia and Herzegovina, Botosani, Slovakia, Moldova, Vaslui

Friday, August 10, 2012

Civic Square - 19.30

Tulcea - Sarighiol of Deal, Tulcea - Luncaviţa, Covasna, Vaslui, Bosnia and Herzegovina, Brasov, Botosani, Georgia

Market West - 19.00

Suceava, Bulgaria, Olt, R. Macedonia

Neptune Square - 19.00

Maramures, Turkey, Mures, Covasna, Serbia"From the beginning the festival organizers have proposed that, through free access to all lovers of folk celebrations of spirit, to cultivate the public taste for beauty, genuine tradition. In terms of tourism, we want all participants to get acquainted with the beauties of this unique place in the world: the Danube Delta. Now, at its twentieth edition of the festival, we want the event to be a great celebration for everyone, "added Stephen Coman. details, source: http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Programul_Festivalului_-Pestisorul_de_Aur_0_748125300.html

PHOTO "Golden Fish", the twentieth edition XX  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.254307661257222.64152.100000339702992&type=3


Niciun comentariu: