Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Săptămâna prevenirii criminalităţii“. Iată programul

24 – 25 septembrie: Activităţi dedicate prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea, prin angrenarea structurilor de ordine publică, proximitate, investigaţii criminale şi prevenire vor desfăşura activităţi de informare privind fenomenul delincvenţei juvenile, având ca scop imediat reponsabilizarea atât a părinţilor cât şi a copiilor, cu privire la necesitatea respectării unor norme sociale şi a diminuării riscului de victimizare.
26 - 27 septembrie: Activităţi dedicate prevenirii infracţiunilor de furt (prevenirea furturilor din locuinţe şi a furturilor din auto). Vor fi desfăşurate activităţi informative la nivelul tuturor oraşelor şi a municipiului Tulcea, activităţi al căror principal scop îl reprezintă scăderea gradului de victimizare a populaţiei în cazul comiterii acestor genuri de infracţiuni şi creşterea receptivităţii tulcenilor faţă de măsurile preventive;
28 septembrie: Informare şi educaţie rutieră. Poliţişti din cadrul structurilor rutiere vor desfăşura activităţi specifice privind respectarea limitelor de viteză legale, prevenirea abaterilor săvârşite de pietoni prin traversări neregulamentare şi prevenirea accidentelor în care pot fi implicaţi biciclişti. Cei mai mici dintre participanţii la trafic vor putea discuta cu poliţiştii despre riscurile la care se expun prin nerespectarea normelor rutiere în cadrul orelor de educaţie rutieră ce vor fi defăşurare în unităţile de învăţământ de la nivelul judeţului Tulcea. detalii , sursa : http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Incepe_-Saptamana_prevenirii_criminalitatii-_Iata_programul_0_779922104.html

24 to 25 September: activities for preventing juvenile delinquency and child victimization. Tulcea County Police Inspectorate, by engaging public order structures, proximity, criminal investigations and prevention will implement information on juvenile delinquency, aimed right reponsabilizarea both parents and children, about the need to respect the rules social and reduce the risk of victimization.
26 to 27 September: activities for burglary prevention (prevention of burglary and auto thefts). Informative activities will be conducted in all Tulcea city and activities whose primary purpose is to decrease the level of victimization of people for committing these types of offenses and increased responsiveness to Tulcea preventive measures;
September 28: Information and education road. Cops in road structures will carry out specific legal speed limit compliance, prevent violations committed by pedestrians through illegal crossings and prevent accidents can be involved cyclists. Youngest road users will be able to talk to police about the risks they run by non-compliance with the road traffic education classes to be defăşurare in schools at county level. details, source: http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Incepe_-Saptamana_prevenirii_criminalitatii-_Iata_programul_0_779922104.html

Niciun comentariu: