Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Consilierii şcolari din Tulcea vor furniza informaţii despre sănătate


În perioada 3-7 octombrie s-a desfăşurat, la Colegiul „Brad Segal” din municipiul Tulcea, o sesiune de instruire a consilierilor şcolari în cadrul proiectului „Evrica”, proiect desfăşurat de Fundaţia „Tineri pentru tineri” în parteneriat cu ministerele Educaţiei şi Sănătăţii şi finanţat din fonduri europene.„Proiectul Evrica are ca scop educația și responsabilizarea tinerilor din România cu privire la sănătatea individuală și sănătatea mediului înconjurător. În acest proiect, pentru responsa­bilizarea tinerilor dar mai ales pentru ca aceștia, la rândul lor, să disemineze informațiile privind sănătatea, este nevoie de mai mulți factori, iar factorul principal este școala. Rolul consilierului școlar este de a sprijini voluntarii în activitățile pe care le derulează la clasă dar în același timp derulează sesiuni de consiliere individuală și colectivă cu copii pe probleme care privesc sănătatea dar mai ales pe probleme care privesc sănătatea reproducerii și pentru prevenirea unor boli cu transmitere sexuală dar și prevenirea unor sarcini nedorite. Proiectul în întregime pornește de la cercetări realizate de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății făcute pe un eșantion destul de mare de adolescenți din toate județele țării, cu privire la această problemă. S-a ajuns la concluzia că, în ultimii ani, în ciuda activităților derulate, incidența acestor elemente neplăcute a crescut”, a declarat Viorica Petre, coordonator judeţean al proiectului Evrica.
„Prin acest proiect le oferim elevilor informaţii ştiinţifice şi într-un mod activ pe aceste teme. Faptul că informațiile sunt transmise prin intermediul unor elevi care au fost formați pentru asta, dă un plus de credibilitate și o intrare mai rapidă a informației la elevi. Faptul că noi suntem implicați, la rândul nostru, în aceste acțiuni dă posibilitatea elevilor să vină să solicite informații suplimentare pentru a afla mai multe”, a spus consilierul şcolar Cătălina Ilie.
Programul Evrica se desfășoară din anul 2011, având loc deja mai multe sesiuni de informare în cadrul cărora au fost instruiţi elevi şi profesori voluntari. detalii , sursa : http://www.obiectivtulcea.ro/consilierii-scolari-din-tulcea-vor-furniza-informatii-despre-sanatate.html

Over October 3-7 was held at the College 'Brad Segal "in Tulcea, a training school counselors within the" Eureka "project organized by the" Youth for Youth "in partnership with the Ministries of Education and Health and financed from European funds. "Eureka project aims education and youth empowerment in Romania on personal health and environmental health. In this project, youth empowerment especially for them, in turn, disseminate health information is needed on several factors, and the main factor is the school. School counselor's role is to support volunteers in activities they conduct in the classroom but also carried individual and group counseling sessions with children on matters concerning health and especially on issues concerning reproductive health and to prevent disease transmission sex and prevent unwanted pregnancies. The project is based entirely on research conducted by the Ministry of Education and Ministry of Health made a fairly large sample of adolescents from all counties, on this issue. It was concluded that in recent years, despite the activities, increased incidence of these unpleasant elements, "said Viorica Petre, county coordinator of the Eureka project."Through this project we offer students a scientific and actively on these issues. The fact that information is transmitted through some students who were trained for this, gives more credibility and faster entry of information to students. The fact that we are involved in our turn, these activities enables students to come to request additional information to learn more, "said school counselor Catalina Elijah.The Eureka takes place in 2011, having already held several information sessions in which students and teachers have been trained volunteers. details, source: http://www.obiectivtulcea.ro/consilierii-scolari-din-tulcea-vor-furniza-informatii-despre-sanatate.html

Niciun comentariu: