Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Harta de risc la inundaţii, finalizată

În perioada 10-13 octombrie 2012, ministerul organizează seminarul de încheiere a acestui proiect finanțat din fonduri europene. Proiectul Danube Floodrisk a avut ca scop punerea bazelor pentru asigurarea unei dezvoltări durabile de-a lungul fluviului Dunărea, prin furnizarea unor harţi de risc eficiente pentru Lunca Dunării si pentru prezentarea informaţiilor im­portante referitoare la riscul inundaţiilor, necesare cerinţelor de planificare spaţială şi economică.Pe plan european, această bază de date va fi folosită pentru raportul asupra hărţilor de hazard şi de risc pentru Bazinul Dunării, pentru Directiva pentru Inundaţii, din 2013, ajutând astfel la implementarea politicii Comisiei Europene în Bazinul Dunării. „Hărţile de hazard şi hărţile de risc sunt deosebit de importante pentru managementul inundaţiilor, având în vedere că ele definesc probabilitatea de rea­lizare a acestor fenomene periculoase şi, de asemenea, identifică zonele cu o vulnera­bilitate la astfel de fenomene. Deci, în momentul în care definim riscul, ştim care sunt zonele critice la care trebuie să ne referim în planificarea unor metode de amenajare sau de avertizare”, a declarat Marie-Jeanne Adler, care a precizat că aceste hărţi vor fi reactualizate la fiecare şase ani. detalii , sursa : http://www.obiectivtulcea.ro/harta-de-risc-la-inundatii-finalizata.html

Between 10 to 13 October 2012, the Ministry organizes seminar to conclude the project financed from EU funds. FLOODRISK Danube project aimed at laying the foundations for achieving sustainable development along the River Danube, by providing effective risk maps for the Danube and to present important information on flood risk required spatial planning requirements and economică.Pe Europe, this database will be used to report on hazard and risk maps for the Danube Basin for Flood Directive in 2013, helping to implement Commission policy in the Danube Basin. "Hazard maps and risk maps are particularly important for flood management, since they define the likelihood of achieving these dangerous phenomena and also identifies areas of vulnerability to such events. So, when we define risk, we know the critical areas to which we must refer to spatial planning methods or warning, "said Marie-Jeanne Adler, who said that these maps will be updated every six years. details, source: http://www.obiectivtulcea.ro/harta-de-risc-la-inundatii-finalizata.html

Niciun comentariu: