Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Integrarea copilului cu dizabilitati in invatamantul de masa

Intentia acestui curs este sa ofere o alta perspectiva asupra dizabilitatii decat cea pe care o cunoastem din cartile de defectologie. Indiferent care ar fi boala, ea poate fi un catalizator pentru intelegerea sensului mai profund al vietii noastre. Acest curs va va ajuta sa gasiti noi modalitati de intelegere a sensului bolii si simptomelor, ajutandu-va totodata sa patrundeti mai adanc in fiinta voastra. De ce tocmai eu sa fiu parintele/terapeutul/educatorul/prietenul acestui copil cu dizabilitati? Cum pot sa ofer respect si sa ajut? De ce nu se vindeca copiii cu autism si Sindrom Down si cum pot sa o faca? Impreuna putem gasi unele raspunsuri la aceaste intrebari.Cursul de baza pentru integrarea copiilor cu dizabilitati in invatamantul de masa se adreseaza si vine in sprijinul cadrelor didactice avand scop principal informarea despre problematica conceptului de dizabilitate, etapele interventiei terapeutice, tehnicile terapeutice si deprinderea cu principiile de baza ale integrarii copiilor cu dizabilitati in invatamantul de masa.
Cursul contine mai multe prezentari video, si cazul unui copil cu autism integrat in invatamantul de masa cu traseul pe care l-a urmat timp de 5 ani monitorizat. La sfirsitul cursului, educatorii pot adresa intrebari si sint invitati la discutii pe aceasta tema, alaturi de parinti.Copiii cu dizabilitati ne invita la autocunoastere si constientizarea propriilor noastre limite!

Tematica:
 1. Autismul si Sindromul Down in cateva cuvinte (prezentare video)
 2. Semne timpurii (prezentare video) si steagurile rosii in autism (Hanna Alonim, PH, D)
 3. Un alt mod de a procesa informatia (demonstratie practica)
 4. A fi parintele unui copil cu dizabilitati
 5. Impactul diagnosticului asupra familiei (De ce tocami eu? Scrisoarea unei mame cu copil cu SD)
 6. O zi din viata unui parinte al unui copil cu nevoi speciale (demonstratie)
 7. Sase lucruri pe care trebuie sa le stim despre parintii cu copii speciali
 8. Starea de a fi conectat/deconectat. Ce nu inseamna atasamentul parental
 9. Interventia specifica a terapeutului, parintelui, educatorului in lucrul cu copiii cu nevoi speciale
 10. Principii teoretice de crestere a copiilor din perspectiva psihologiei adleriene
 11. Cei 5 R in lucrul cu copilul cu dizabilitati si familia lui (Wes Wingett, PH. D)
 12. Utilitatea abordarii holistice a copilului si familiei
 13. Munca in echipa/ A apartine unui grup/ Echipa mobila
 14. Personalitatea terapeutului/educatorului/parintelui
 15. Tehnici de interventie specifice copiilor cu nevoi speciale
 16. Terapia prin joc (organizarea camerei de terapie la domiciliu)
 17. Tipuri de joc (conceptul de cooperare si reciprocitatea, jocul structurat si interactiv, obtinerea atentiei, atentia impartasita, spatiu , timp de reactie, liber arbitru)
 18. Tehnici de integrare senzoriala
 19. Integrarea sociala a copiilor cu dizabilitati . Ce presupune?
 20. Abilitatea copilului cu dizabilitati de a fi „el insusi”.
 21. Cunoasterea propriilor limite. Adaptarea la regulile de grup si cele sociale
 22. Confruntarea cu realitatea. Dezvoltarea abilitatilor de a testa mediul inconjurator
 23. Integrarea copiilor cu dizabilitati in invatamantul de masa. Integrare versus anexare.
 24. Insotirea copilului si supervizare (prezentare video)
 25. Cand integrarea copiilor cu dizabilitati in invatamantul de masa nu este recomandata?
 26. A fi eu insumi - poveste terapeutica
 27. Intebari si comentarii

Va puteti inscrie sau obtine relatii suplimentare la numerele de telefon
The intent of this course is to provide another perspective on disability than the one we know from the books of defectology. Whatever the disease, it can be a catalyst for understanding the deeper meaning of our lives. This course will help to find new ways of understanding the meaning of illness and symptoms, also allowing you to sink deeper into your being. Why me to be a parent / therapist / teacher / friend of the child with disabilities? How can I give respect and help? Why not heal children with autism and Down syndrome and how to do it? Together we can find some answers to these basic intrebari.Cursul to integrate children with disabilities into mainstream education and support to address teachers with information about the primary purpose of the concept of disability issues, stages of therapeutic intervention, therapeutic techniques and learning the principles of the integration of disabled children into mainstream education.The course contains several video presentations, and a child with autism in mainstream schools with integrated track that followed for 5 years monitored. At the end of the course, teachers can ask questions and are invited to discussions on this topic, along with the disabilities parinti.Copiii invites us to self-knowledge and awareness of our own limitations!
Theme:

   
1. Autism and Down Syndrome in a few words (video presentation)
   
2. Early signs (video presentation) and autism red flags (Hanna Alone, PH, D)
   
3. Another way to process information (practical demonstration)
   
4. Being the parent of a child with disabilities
   
5. Impact of diagnosis on family (why tocami I? Letter to a mother with a child with DS)
   
6. A day in the life of a parent of a child with special needs (demo)
   
7. Six things you need to know about parents with special children
   
8. The state of being connected / disconnected. What is attachment parenting
   
9. Specific intervention of the therapist, parent, educator in working with children with special needs
  
10. Theoretical principles of raising children in Adlerian psychology perspective
  
11. The 5 R in working with children with disabilities and his family (Wes Wingett, PH. D)
  
12. Utility holistic approach to child and family
  
13. Teamwork / A belongs to a group / team mobile
  
14. Personality therapist / educator / parent
  
15. Specific intervention techniques for children with special needs
  
16. Play therapy (therapy room home organization)
  
17. Game types (concept of cooperation and reciprocity, structured and interactive game, getting attention, shared attention, space, reaction time, free will)
  
18. Sensory integration techniques
  
19. Social integration of children with disabilities. What is?
  
20. Disabled child's ability to be "himself".
  
21. Knowing your limits. Adapting the rules of the social group and
  
22. Dealing with reality. Skills development to test environment
  
23. Integration of children with disabilities in mainstream schools. Integration versus annexation.
  
24. Assisting and supervising children (video presentation)
  
25. When integrating children with disabilities into mainstream education is not recommended?
  
26. Being myself - therapeutic story
  
27. Intebari and comments

You can register or get details at telephone numbers

    
* 0742700962 - contact: Sinziana Burcea, e-mail: sinzianaburcea@yahoo.com
    
* 0723868134 - Georgia Vergu contact person, e-mail: gvergu@gmail.com Details Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.292873720819348.55625.100002901667477&type=1#!/events/329407160488264/

Niciun comentariu: