Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Invitație la teatru: „D-ale Carnavalului“

Urcă pe scena din Tulcea masteranzii U.N.A.T.C Bucuresti. Regia este semnată de Gabriel Radu, asistent regie fiind Vladimir Anton.
Din distributie fac parte: Ionut OPREA - Nae Girimea, Iulian SFIRCEA - Pampon, Bogdan COSTEA - Cracanel, Andrei MORARIU - un catindat, Robert NEAGOE- Iordache, Vlad SPILCA - un ipistat/un chelner, Iulia VERDES - Didina Mazu, Camelia PINTILIE - Mita Baston.
Spectacolul poate fi vizionat săptămâna aceasta, pe 13 si 14 octombrie, ora 18.00, iar prețul unui bilet  este 10 lei. Prin încurcături amoroase, înşelăciuni, gelozii şi o mulţime de situaţii confuze izvorâte din corupţia veacului D'ale carnavalului demască şi satirizează toate defectele societăţii bucureştene din a doua jumătate a secolului XIX. Acţiunea se petrece într-o frizerie şi după aceea într-o sală de bal de la periferie, iar personajele sunt exemple tipice ale acelei societăţi care, deşi încearcă să aibă atitudini franţuzeşti, şi-au ales din civilizaţia occidentală doar parfumul ieftin cu care încearcă să-şi ascundă mitocănia.
Ca în cazul oricărei piese strâns legată de mediul social despre care povesteşte, textele lui Caragiale sunt foarte greu de tradus în orice altă limbă. Pe lângă situaţiile şi personajele comice, sursa cea mai importantă a comicului din piesele acestui mare scriitor este limbajul complex, care caracteriza de fapt Bucureşti-ul sfârşitului de secol XIX, ce păşea brusc pe calea dezvoltării. Este un limbaj ciudat, o românească turcită, grecită, sau franţuzită, un limbaj, care este greu, dacă nu imposibil, de tradus în orice altă limbă. În realizarea spectacolului trupa Teatrului "Tamási Áron" a folosit un text adaptat de poetul maghiar Parti Nagy Lajos, după traducerea lui Réz Pál. Textul lui Parti este plin de invenţii lingvistice rafinate, care reuşeşte să introducă în textul lui Caragiale devierile specifice ale limbii maghiare contemporane, anglicizată şi ea, combinându-le cu succes cu figurile de stil franţuzeşti ale textului original, creând astfel un limbaj uluitor, ce reuşeşte să se adapteze şi comicului, dar şi satirei sociale din piesă. detalii , sursa : http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Invitatie_la_teatru-_-D-ale_Carnavalului_0_789521171.html



The show can be seen this week on 13 and 14 October at 18.00 and the price of a ticket is 10 RON. The trouble love, deception, jealousy and a lot of confusion arising from the Carnival expose corruption world and satirizes all defects Bucharest society in the second half of the nineteenth century. The action takes place in a barbershop and then in a ballroom at the periphery, and the characters are typical examples of that company which, while trying to be French attitudes, and chose only the Western civilization which seeks cheap perfume cad to hide.As with any piece closely linked to the social environment which says, Caragiale's texts are very difficult to translate into any other language. In addition to comic situations and characters, the main source of comic in parts of this great writer is complex language that actually Bucharest characterize the end of the nineteenth century that suddenly walked towards development. It is a strange language, a Romanian Turkey, Greece, or French, a language that is difficult, if not impossible, to translate into any other language. In performing theatrical show "Tamasi Aron" used an adapted text Hungarian poet Lajos Parti Nagy, as translated by Pal Res. Party's text is full of refined linguistic invention that manages to introduce specific deviations Caragiale text of Hungarian contemporary anglicised and it successfully combining them with the figures of the French original text, creating an amazing language that manages to adapt and comic, and social satire piece. details, source: http://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Invitatie_la_teatru-_-D-ale_Carnavalului_0_789521171.html

Niciun comentariu: