Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Sacagiii, strămoșii Aquaserv-ului tulcean, pe la 1870

Pe la 1870, Tulcea nu avea Aquaserv. De fapt, nu avea nici rețea de alimentare cu apă, nici canalizare, și nici măcar fântâni și puțuri suficiente pentru alimentarea cu apă a celor aproape 20 de mii de locuitori.Sacagii tulceni erau oameni sărmani, care pentru câțiva bănuți vindeau tulcenilor apă de Dunăre, luată dintr-un loc cunoscut cu numele de Vadul sacagiilor, aflat în amonte de oraș, încărcată în butoaie de lemn și livrată la cofă sau doniță (un fel de găleți din lemn). Butoiul era transportat cu ajutorul unei șarete (hulube) cu două roți, la care era înhămat un cal sau un măgar, de atelaj fiind agățate vasele de lemn, de care spuneam mai înainte, folosite pentru livrarea apei.... Astfel, i se plătea sacagiului conținutul vasului cu apă și sub privirile atente ale celui care plătea, sacagiul începea să strige în gura mare că oferă apa gratis din partea familiei respective. Aceasta se întâmpla, de obicei, în mahalale, așa că riscul ca apa ghiaurilor să ajungă la necredincioșii turci, și invers, era zero.
Autor  Nicolae C. Ariton
Imaginea reprezintă schița Sacagiul a pictorului tulcean Constantin Găvenea, și am folosit ca sursă Albumul dedicat pictorului de I.J.P.C. Tulcea, 1992 detalii , sursa : http://www.ziaruldetulcea.ro/sacagiii-stramosii-aquaserv-ului-tulcean-pe-la-1870/

By 1870, Tulcea had Aquaserv. In fact, there was no mains water, no sewage, and even fountains and wells sufficient water supply to the nearly 20 thousand locuitori.Sacagii Tulcea were poor people who sell for a few pennies Tulcea Danube water taken from a place known as the Vadul sacagiilor, located upstream of the city, wooden barrels loaded and delivered to the rotator or Doniţă (a kind of wooden buckets). Was transported with a barrel carts (shafts) with two wheels, which was hitched a horse or a donkey, the harness was hanging wooden vessels, which said earlier, used for water delivery .... Thus, he is paid sacagiului contents of the flask with water and under the watchful eye of the person who paid, sacagiul began to shout out loud that offers free water from the family. This was usually in the slums, so that the risk of water reaching unbelievers Turkish infidels, and vice versa, was zero.

Author Nicholas C. Ariton
The image is a sketch artist Sacagiul Tulcea Constantin Gaven, and used as a source dedicated painter IJPC album Tulcea, 1992 details, source: http://www.ziaruldetulcea.ro/sacagiii-stramosii-aquaserv-ului-tulcean-pe-la-1870/

Niciun comentariu: