Inspectoratul Şcolar Judeţean ar putea fi transformat în Direcţie pentru învăţământ, angajaţii ur­mând să devină funcţionari pu­blici. Dis­cu­ţiile au avut loc la reu­niunea li­de­ri­lor din cadrul Minis­terului Educa­ţiei Naţionale cu reprezentanţii Inspectoratelor Şcolare.
Potrivit discuţiilor, aceste direcţii vor rămâne în subordinea Minis­terului dar fondurile pentru investiţii vor fi dirijate prin Primării sau Consilii Locale. Ins­pectorul general al Inspectora­tului Judeţean Tulcea, Dumitru Damian, spune însă că este prematur să se discute despre aceste schimbări având în vedere că deocamdată este vorba doar de o propunere.
La ora actuală, Ministerul Edu­caţiei alocă fondurile de investiţii prin Inspectoratele Şcolare, aces­te instituţii având şi rolul de ges­tionare a procesului de învăţământ. detalii, sursa : obiectvtulcea.ro http://www.obiectivtulcea.ro/inspectoratul-scolar-ar-putea-fi-transformat-in-directie-pentru-invatamant.html