Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Eu iti dau recomandarea” in perioada aprilie – iunie 2013.

Partida Romilor Pro-Europa Tulcea in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea deruleaza Campania Educationala „Eu iti dau recomandarea” in perioada aprilie – iunie 2013.
Tinând cont de situaţia romilor la nivel naţional, caracterizată de la un an la altul, de amplificarea problemelor de natură educaţionala, Partida Romilor Pro-Europa, organizaţia romilor cu reprezentare în Parlament şi în Guvernul României, bazându-se pe experinţa acumulută în ultimii 20 de ani, de mediator în relaţia dintre instituţiile statutului român şi comunităţile de romi, a decis să deruleze cea mai amplă campanie la nivel naţional în domeniul educaţiei, cu titlul „Eu iti dau recomandarea”.
Campania se va desfăşura în toate comunitatile de rromi din judetul Tulcea şi va avea două obiective. Primul obiectiv este creearea unei banci de date cu elevii din anii terminali respectiv clasele a VIII-a si a XII/XII-a.
Al doilea obiectiv al Campanei „Eu iti dau recomandarea” vizează oferirea tuturor elevilor rromi din anii terminali a unuor recomandari ce atesta faptul ca apartin etnie rrome, care trebuie depuse la dosarele de admitere atat in clasa a IX-a cat si la facultate.
SCOPUL CAMPANIEI „EU ITI DAU RECOMANDAREA”
Cresterea accesului rromilor la toate nivelurile de invatamant, in sistemul scolar romanesc, prin derularea campaniei „Eu iti dau recomandarea”,
Activitatile camapanei sunt :
• Identificarea elevilor de etnie roma din clasa a VII- a, si a VIII-a, in vederea consilierii acestora pentru admiterea in licee pe locurile speciale alocate lor.
• Eliberarea adeverintelor/recomandarilor de apartenenta la etnia roma, pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a, in vederea completarii dosarului de admitere pentru liceu, respectiv pentru facultati.
• Informarea si consilierea elevilor si parintilor de etnie roma despre calendarul admiterii in licee si facultati, cat si despre beneficiile masurilor afirmative pentru romi in domeniul educatiei .
• Identificarea copiilor si adultilor de etnie roma care au depasit varsta legala de inscriere in sistemul de invatamant in vederea recuperarii scolare a acestora prin intermediul programului educational “Sansa a doua”.
• Promovarea studierii la toate nivelele scolare a limbii romani si a istoriei si traditiilor romilor.
• Consilierea si orientarea profesionala a tinerilor si adultilor de etnie roma (elevii aflati in anii terminali, respectiv, a adultilor beneficiari ai masurilor programului de recuperare scolara, “Sansa a doua”).
• Consolidarea comunicarii si a parteneriatului intre reprezentantii comunitatilor de romi si unitatile scolare prin organizarea periodica de intalniri la care sa participe inspectorul scolar pentru rromi, cadre didactice, profesori de limba si istoria romilor, mediatori scolari, liderii romilor, parinti si elevi.

Derularea campaniei raspunde masurilor prevazute in Programul de Guvernare pentru perioada 2012-2020, H.G. 1221/2011 Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rromilor si Planului de Masuri al Inspectoratului Scolar privind includerea fiecarei persoane in sistemul educational.
La nivel de judet presedintele Partidei Romilor Pro-Europa Tulcea, doamna Iosif Niculina si inspectorul pentru rromi de la Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea, prof. Stoica Gabriel au vizitat un numar de 12 comunitati si scoli unde peste 80 de elevi au dorit sa ocupe locurile rezervate lor in licee si facultati.
Fiecare scoala care au elevi rromi din clasele terminale cunoasc calendarul admiterii acestora in licee, iar parintii si elevii au fost informati cu privire ocuparea unui loc in liceu si facultate. In data de 10 iulie 2013 va avea loc sedinta publica de repartiei a elevilor rromi in licee asa cum a optat fiecare elev conform fisei de admitere.
Presedinte Partida Romilor Pro-Europa Tulcea
Iosif Niculina detalii facebook Gabi Stoica : https://www.facebook.com/gabi.stoica.355

Niciun comentariu: