Despre Noi

Misiunea blogului Evenimente Tulcea este de a contribui la informarea reală, corectă şi sigura a publicul tulcean despre evenimentele ce se desfăşoară în municipiul Tulcea; de a prezenta cititorilor informaţii ritmice privind realitatea economică, socială, administrativă, politică şi culturală a oraşului. Scop Realizarea unui program de evenimente care să cuprindă emisiuni atractive şi utile publicului telespectator, cu informaţii variate, din toate domeniile de interes ale tulcenilor. Evenimente Tulcea este un partener real al tulcenilor, cu o piaţă civica care facilitează comunicarea între cetăţeni, precum şi dintre cetăţeni şi administraţie. Optimizarea acestei relaţii are drept sens creşterea nivelului de informare a tulcenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, dar şi creşterea nivelului de implicare instituţională în rezolvarea problemelor acestora. Informaţii publice, conform art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, modificată şi republicată: Evenimente Tulcea este un blog local de media, cu profil generalist. Titularul licenţei este P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae., cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 1, P.F.A Davideanu Bogdan Nicolae. este persoană fizica română cu unic asociat – Davideanu Bogdan Nicoale reprezentant legal. Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu Blogul Eveimente Tulcea sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.Va multumim ! Pentru orice galerii fotografice/video si evenimente, va invitam pe facebook Evenimente Tulcea Vizionare placuta pentru sugesti si informatii ne puteti contacta la numarul de telefon 0741466757 sau adresa de mail evenimentetulcea@yahoo.com

Stadiul pregătirii alegerilor europarlamentare

La nivelul judeţului Tulcea, ac­ţi­unile prevăzute în Programul ca­len­daristic pentru realizarea acţiu­nilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul Euro­pean în anul 2014 sunt la zi.
În baza prevederilor art.8, alin.(1) din H.G. nr. 102/2014 privind sta­bi­li­rea măsurilor pentru buna organi­zare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, prin Ordinul Prefectului nr. 61/2014 a fost con­stituită Comisia Tehnică Judeţeană cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din judeţul Tulcea. Ordinul Prefectului nr. 61/2014 de constituire a Comisiei Tehnice Judeţene a fost postat pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea........ Cu respectarea măsurilor stabilite prin art.8, alin (4) din actul normativ mai sus menţionat, prin Ordinul Pre­fectului nr. 62/2014 a fost constituit Grupul Tehnic de Lucru cu atri­bu­ţii în urmărirea şi soluţio­narea ope­rativă a problemelor curente privind organizarea şi desfăşurarea alege­ri­lor membrilor din România în Par­lamentul European din anul 2014.detalii,sursaobiectivtulcea.ro http://www.obiectivtulcea.ro/stadiul-pregatirii-alegerilor-europarlamentare.html

Un comentariu:

Anonim spunea...

Care sunt candidatii tulceni?